<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Saturday, March 18, 2006


من وبودجه 85 


دوست عزیزی برمن خرده گرفت که چرا در باره بودجه 85 چیزی ننوشته ای! جواب کوتاه من به این پرسش این است که ایران، تا جائی که من می بینم اندکی زیادی متخصص اقتصادی دارد که هرروزه دارند نظریه اقتصادی می پراکنند، و بهتر است که من دیگر این آب را « گل آلود تر» نکنم. و اما پاسخ اندکی مفصل تر من این است که راستش نه این بودجه را درست و حسابی می فهمم و نه بحث موافقان و مخالفان آن را. من فکر می کنم که یکی از گرفتاری ها ما این است که در ایران گل وبلبل اقتصاد ما همیشه با سیاست و حتی می گویم با « ایدئولوژی» قاطی می شود و به همین خاطر، فهمیدن آن چه که هست، و یا آنچه که باید باشد، اصلا ساده و سرراست نیست. البته همین جا بگویم که مبادا فکر کنید که برزدن اقتصاد با ایدئولوژی فقط در انحصار کسانی است که خواهان مداخله دولت در امور اقتصادی هستند، نه، حتی دو آتشه ترین مبلغان اقتصاد بازارهم در این آباد شده، به شدت ایدئولوژی زده اند. سرهرچه که بین مان اختلاف باشد، در این مورد خاص، اختلاف چندانی نداریم.
باری، برگردم سر بودجه، تعدادی حرف ونظر را برایتان جمع کرده ام که می خوانید.
ولی آذروش – عضو کمیسیون تلفیق- می گوید، « اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز با این بودجه محقق می شود» ولی فتح الله حسنوند- نماینده خرم آباد- معتقد است که حرف اصلی برسر « مغایرت بودجه با سند چشم انداز و برنامه چهارم» است. البته علاوه بر حسنوند، سید محمودابطحی – رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن-، عباس پاکنژاد – نماینده یزد- و امیدوار رضائی- نماینده مسجد سلیمان- هم همین را می گویند. البته محمد رضا باهنر- نایب رئیس اول مجلس- می گوید که « 80 درصد بودجه براساس سیاست های چشم انداز» است و لابد آن 20 درصد نیست. محمد میرمحمدی- نماینده قم- « همسوئی با سند چشم انداز را نقطه قوت بودجه می داند» درست بر عکس فتح الله حسنوند..
و اما راجع به وابستگی به نفت: محمد مهدی مفتح- مخبر کمیسیون تلفیق- معتقد است که « اتکاء بودجه به منابع نفتی نگران کننده است» و بیژن شهبارخانی- عضو کمیسیون بهداشت و درمان- علاوه بروابستگی به نفت« از رشد نقدینگی و تورم» هم می نالد. ناصرعاشورائی- نماینده فومن- از حسن این بودجه می گوید، « مبارزه با گرانی و تورم، جلوگیری از افزایش فیمت بنزین و جلوگیری از افزایش خدمات بی رویه دولتی» . محمد صادقی- نماینده کازرون- هم همین رامی گوید« پیشگیری از تورم کاهش پرداخت های ارزی» که دروغ چرا این خوبی دوم را نمی فهمم. سید رضا نوروززاده- عضو کمیسیون صنایع و معادن- عیب این بودجه را « تورم زائی» می داند ولی حسینعلی شهریاری- نماینده زاهدان- معقتد است که این بودجه « ازافزایش بی رویه نقدینگی» جلوگیری می کند. حسین آفریده- عضو کمیسیون انرژی- معقتد است که « پروژه های عمرانی تورم زا نیست» ولی ایرج ندیمی- عضو کمیسیون اقتصادی- مستقل از پروژه ها ادعا می کند که « بودجه تورم زا نیست» ولی علامرضا مصباحی مقدم- عضو دیگر کمیسیون اقتصادی- معتقد است که « اسراف و تبذیردولت، تورم 33 درصد و اتکا به درآمدهای نفتی». احمد پیش بین- عضو کمیسیون امنیت ملی- می گوید که « افزایش بودجه عمرانی باعث ارزش افزوده می شود» ولی الیاس نادران- عصو کمیسیون انرژی- معترض است که « اقتصاد ایران ظرفیت افزایش 100 درصدی بودجه عمرانی را ندارد»بهمن الیاسی- عضو کمیسیون اقتصادی- معتقد است که با این بودجه، « سرمایه گذاری مولد» به خطر می افتد و طبیعتا اگر این گونه بشود، ارزش افزوده کاهش خواهد یافت.
عباس رجائی- عضو کمیسیون کشاورزی- شکوه دارد که « بودجه عمرانی زیاد است» ولی علی اکبر آقائی محبر کمبسیون عمران- معتقد است که « بودجه عمرانی نقطه قوت لایحه بودجه» است. البته محسن یجیوی- عضو کمیسیون انرژی، محمد قمی- نماینده پاکدشت و محمد حسین فرهنگی- نماینده تبریز- هم چنین می گویند.سید رضا نوروززاده- عضو کمیسیون صنایع- از « تورم زائی» می نالد و ابوالفضل کلهر- عضو کمیسیون برنامه و بودجه معقتد است که این بودجه« یک تورم شدید و جهشی» ایجاد خواهد کرد.
احمد توکلی- رئیس مرکز پژوهشهای مجلس- ایرادش به « انبساطی و تورم زا بودن بودجه، ابتلاد به بیماری هلندی است» ولی ستار هدایت خواه- وکیل دنا و بویراحمد، مراتب قدرت این بودجه را « کاهش بیکاری واشتغالزائی» آن می داند. سید محمود ابطحی- ر ئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع گله می کند که « روند ناقص بودجه نویسی» در این جا هم حفظ شده است و مختار وزیری- نماینده کهنوج- شکوه می کند که « با تعریف بودجه عملیاتی مغایر است» ولی عبدالرضا مصری- رئیس کمیسیون اجتماعی- « فراکسیونی نبودن بودجه و کارکارشناسی زیاد» را نقطه قوت آن می داند.
بس است دیگه که حوصله خودم هم دارد سر می رود.
وقتی نمایندگان مجلس هفتم که کل وقت صرف بحث و جدل در باره این بودجه کرده اند، این گونه حرف وحدیث می گویند، شما انتظار دارید که من از این گوشه ده کوره ای که در آن زندگی می کنم بتوانم این بودجه را فهمیده و بعد، دانسته های خودم رابه شما منتقل کنم!
با شرمندگی.... خرما ار کره گی دم نداشت.....Comments: Post a Comment
 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?