<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Friday, February 16, 2007


جهانی کردن ووضعيت کارگران- چين 


آيا به واقع می توان با ساعتی 25 سنت , يا هفته ای 15 دلار- ماهی 65 دلار- که شرکت های امريکائی به کارگران چينی می پردازند, زندگی کرد؟
هزينه زندگی در چين البته در مقايسه با هزينه زندگی در امريکا بسيار پائين است و کمپانی های امريکائی مثل وال مارت و نايکه, به مردم امريکا اطمينان می دهند که مزدی که آنها می پردازند- چون شرايط بسيار رقابت آميز است- کافی وعادلانه است چون هزينه زندگی در چين بسيار پائين است.
ولی نايکه و وال مارت, و ديگر کمپانی های امريکائی راست نمی گويند و به عمد مردم امريکا را گول می زنند. در چين, هزينه شير يک ماهه يک کودک 6 ماهه 12.05$ است. به اين ترتيب, چگونه می توان با ماهی 65 دلار زندگی کرد؟ هزينه شيريک کودک, معادل 19 درصد مزد ماهانه يک کارگر است.
ما برای يک خانوار متوسط متمايل به پائين که در شهر شنژن در بخش جنوبی چين زندگی می کند- منطقه ای که بسياری از اين کارخانه های امريکائی را در بر می گيرد- اطلاعات آماری جمع آوری کرده ايم.
اجاره يک آپارتمان سه اتاقه 32.53$
برق و آب ماهانه48.19$
تلفن ماهانه12.05$ ( تلفن همراه ماهی 36.14-48.19$ هزينه دارد)
غذا برای سه نفردرماه72.29$
هزينه يک کودک 6 ماهه در ماه 60.21-84.34$
روغن خوراکی6.02$
هزينه مواد سوختی7.23$
جمع هزينه ماهانه350.59$
( نظر به اين که غذا در رستوران های سرپائی بسيار ارزان تر از تهيه آن د رمنزل است خيلی ها ترجيج می دهند که به اين رستوران ها بروند. برای نمونه يک وعده غذا برای سه نفر 3.01$ تا 4.22$ يا حدودا 1.20$ برای هر نفر هزينه بر می دارد. در حالی که در اين رستوران ها يک ظرف غذای نودل فقط 60 سنت است)
وقتی اين ارقام را جمع می کنيم، مبلغ 350.59$ به دست می آيد که 5 برابر مزدی است که اين کمپانی ها به کارگرانی که برای صدور به بازارهای امريکائی توليد می کنند, می پردازند.
- البته کرايه اتوبوس هم هست که حداقل 36 سنت است وبهای يک بليط هفتگی, برای استفاده در 5 روز- 14.46$ می شود. - حق ويزيت دکتر, اگر کسی بيمار شود7.23 تا 9.64$ است. - ساده ترين تی شرت مردانه, هم2.41 تا 3.61$ قيمت دارد. - يک لباس دو تکه ارزان زنانه هم12.05 تا 18.07$ است. - اگر خانواری بخواهد شبی به يک رستوران سنتی چينی برود, هزينه غذا برای هر نفر هم 3.61 تا 4.82$ است.
- در بازار محلی ولی, موادغذائی ارزان است.
- برنج 10 سنت هر پوند وزن
- سبزيجات 4 سنت هر پوند
- گوشت 33-55 سنت هر پوند
- ماهی 22-44 سنت هر پوند
- مرغ 2.41$
کارگرانی که در چين برای شرکت های فرامليتی بسيار سودآور امريکائی توليد می کنند به زحمت می توانند شکم شان را سير کنند. عمده ترين دليل بقای شان اين است که هر دوازده نفرشان در يک اطاق کوچک زندگی می کنند و روزی سه وعده غذای بد کمپانی را می خورند.هزينه غذا و اطاق از مزد کارگران کسر می شود. استفاده از يک تخت دو طبقه دريکی از اين خوابگاهها, 36.75$ هزينه بر می دارد و هزينه غذای روزانه نيز 36 سنت تا 1.98$ است. برای يک ماه, هزينه غذا, نيز 22$ می شود.
مزد يک کارگر کارخانه به زحمت برای بقای شان کفايت می کند. و اين کار, بدون حق وحقوق و فاقد هر گونه امکان برای بهبود وضعيت آنان است.منبع:http://web.archive.org/web/20050205104632/http://www.nlcnet.org/campaigns/archive/chinareportComments: Post a Comment
 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?